De Digitale Media van 23 februari 2015

Webwereld

Onderwerpen:

1) Bewaarplicht buitenproportioneel of noodzakelijk kwaad
2) NSA kon telefoonverkeer afluisteren door hack van NL bedrijf
3) Flashback: Hoe de eerste draagbare radio Apple inspireerde voor de iPod
4) Gadget: Blaastest met ingebouwde Uber-knop

1 – Bewaarplicht buitenprotioneel of noodzakelijk kwaad?

Bron: Volkskrant – Aan de al bijna tien jaar lopende discussie over de bewaarplicht kan een nieuw hoofdstuk worden toegevoegd. Gisteren diende het kort geding van belangenorganisaties tegen de Nederlandse staat over het bewaren van communicatiegegevens. Dat schendt de privacy van Nederlanders buitenproportioneel, aldus de organisaties. Nee hoor, houdt de overheid vol.

De rechten van Nederlandse burgers worden willens en wetens geschonden met de ‘mass surveillance’ van de Nederlandse Staat. De Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens die dat mogelijk maakt, moet per direct buiten werking worden gesteld. Dat is vrij vertaald de claim van een consortium van belangenverenigingen Privacy First, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en enkele telecom- en internetproviders gisteren voor de rechtbank in Den Haag.

Landsadvocaat Ronald van den Tweel
De rechtszaak tegen de staat is een zoveelste wending in een discussie die al bijna tien jaar duurt. Mogen overheden telecom- en internetproviders verplichten de communicatiegegevens van al hun klanten op te slaan? De Nederlandse overheid is van mening dat zogenoemde meta-data nodig zijn voor bestrijding van criminaliteit en het voorkomen van terrorisme.

De providers houden daarom sinds 2009 van alle Nederlandse burgers bij wie met wie belt, waar ze dat doen, maar ook met welk uniek ip-adres zij verbinding maken met het internet en wie zij vervolgens e-mailen. Telecomgegevens moeten de providers een jaar bewaren, internetdata zes maanden. Zonder gerechtelijk bevel mogen de data vervolgens worden opgeëist.

‘Er is géén sprake van buitenproportionele privacyschending’ verdedigt landsadvocaat Ronald van den Tweel zich voor de rechter. ‘De overheid heeft namelijk geen inzicht in de inhoud van gesprekken of internetgebruik. Ik kan dat niet vaak genoeg benadrukken.’

Ernstige inbreuk
Het kort geding dat het consortium aanspande volgt op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. In april 2014 concludeerde de hoogste Europese rechter dat de Europese bewaarplicht een ernstige inbreuk is op de privacy en dus fundamentele rechten van de mens schaadt.

Dat de gegevens nuttig kunnen zijn voor justitiële opsporing staat ook voor het Europese Hof als een paal boven water, maar garanties waarmee inmenging in iemand zijn leven beperkt blijven tot het hoogst noodzakelijke ontbreken. Het feit dat overheden van iedere burger – zonder dat er sprake is van een verdenking van een strafbaar feit – dergelijke gegevens bewaart is een te grote inbreuk op het privéleven.

En dus ageren de belangenorganisaties al sinds vorig jaar tegen de Nederlandse wet. Die zou immers indruisen tegen de rechten die in het Handvest van de Grondrechten zijn vastgelegd. Hoewel het kabinet lange tijd volhoudt geen reden te zien om de wet aan te passen, bevestigt minister Opstelten (Veiligheid & Justitie) in november vorig jaar toch dat de bewaarplicht in strijd is met dat Handvest. Voldoende reden voor hem om nu de wet aan te scherpen.

Opvallend is daarom dat de advocaat woensdag voor de rechter betoogt dat het Europese Hof weliswaar de Europese richtlijnen met terugwerkende kracht ongeldig heeft verklaard, maar daarmee niet heeft gezegd dat landen zich individueel verkeerd gedragen. ‘Ieder land krijgt de ruimte op nationaal niveau invulling te geven aan de aanwijzing. In Nederland is de privacy gewaarborgd.’

Als voorbeeld noemt Van den Tweel de Amsterdamse zedenzaak waar door middel van historische telecommunicatiegegevens slachtoffers van Robert M. én medeverdachten werden gevonden. Internetgegevens zijn volgens de advocaat als vingerafdrukken. De kans dat misdrijven die bijvoorbeeld op internet worden gepleegd nog worden opgelost is zonder inzicht in de bel- of internetgegevens tot nihil. Een uitspraak die onder de pakweg honderd toeschouwers leidt tot een klein lachsalvo.

Hoe vaak de telecom- en internetproviders zijn gevraagd om data en hoe vaak dit direct tot een veroordeling heeft geleid is tot op heden onduidelijk. Jacob Kohnstamm, voorzitter van privacytoezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) noemde het eind januari al ‘bijna laakbaar’ dat de effectiviteit van de bewaarplicht niet is aangetoond. Datzelfde CBP maakte deze week eveneens gehakt van een door Opstelten aangekondigde wetswijziging.

De conceptversie van die wijziging bevat enkele nieuwe waarborgen waarmee hij de wet aanscherpt en tegemoet komt aan de bezwaren van onder andere de privacyvoorvechters. Een rechter moet na aanname van de wijziging eerst toestemming geven voordat een officier van justitie communicatiegegevens mag opvragen. Daarnaast zal ook de ernst van de verdenking meetellen: bij ernstige misdrijven mag verder in het verleden worden teruggezocht.

Het CBP – dat door het Ministerie van Justitie om advies werd gevraagd – noemde de aanpassingen onvoldoende. ‘De opsporingsautoriteiten hebben jaren ervaring opgedaan, maar het is kennelijk niet mogelijk gebleken een onderbouwing te leven van de noodzaak van deze bewaarplicht.’ Een onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zo vatte het CBP maandag samen.

Direct buiten werking
Los van wat de overheid ermee doet, is het opslaan van gegevens een schending van de privacy. Dat zegt ook de Europese rechter. Als de rechter de handhaving van de wet opschort mogen providers hun klanten in ieder geval zelf de keuze bieden. Opslaan of niet.

Of de wet inderdaad van tafel gaat, zal op 11 maart blijken. Dan doet de Rechtbank Den Haag uitspraak.

geen-aanwijzingen-nsa-hack-nederlandse-telecomaanbieders

2 – NSA kon telefoonverkeer afluisteren via hack Nederlands bedrijf

Bron: NU – De NSA en GCHQ, respectievelijk de Amerikaanse en Britse inlichtingendienst, hebben een in Nederland gevestigde producent van chips voor onder meer simkaarten gehackt.  

Dat stelt The Intercept op basis van nieuwe documenten afkomstig van NSA-klokkenluider Edward Snowden. Het zou de NSA en GCHQ te doen zijn geweest om de encryptiesleutels van de simkaarten die het bedrijf, Gemalto, levert. Gemalto produceert jaarlijks zo’n twee miljard simkaarten. Het bedrijf heeft naast T-Mobile en veel financiële instellingen ook overheden als klant, zoals de Nederlandse.

Bron: NOS – T-Mobile, KPN, Vodafone, Verizon en ook AT&T: de Amerikaanse en Britse geheime dienst kunnen simkaarten van die providers al jaren afluisteren (totaal van zo’n 450 provider over de hele wereld).

Door de computers van Gemalto te hacken kregen de geheime diensten de beveiligingssleutels van simkaarten in handen. Met die sleutels is het mogelijk om telefoonverkeer te onderscheppen, zonder medewerking van telecombedrijven. “Ze hebben het equivalent van onze huissleutel”, zegt advocaat Mark Rumold van de Electronic Frontier Foundation. “Dat heeft wereldwijd gevolgen voor de pricacy.”

In totaal zouden de twee inlichtingendiensten zeven miljoen encryptiesleutels hebben buitgemaakt.

Vrij spel
Met deze sleutels zouden de organisaties vrij het telefoonverkeer af hebben kunnen afluisteren van de telefoons waarin de simkaarten van Gemalto gebruikt worden, zonder dat hiervoor de toestemming van telecomproviders of betrokken overheden nodig was.

Met de versleutelingen kunnen bovendien eerder onderschepte data worden ontcijferd.

Gemalto was niet op de hoogte van de hack, die ergens in 2010 door de GCHQ werd gedocumenteerd, en kon hier ook geen aanwijzingen van vinden nadat The Intercept het bedrijf recentelijk inlichtte.

De GCHQ en NSA zouden de encryptiesleutels hebben weten te bemachtigen door malware op de computers van Gemalto-medewerkers te plaatsen.

‘Hele netwerk gekraakt’
In een van de documenten is te lezen dat een Britse medewerker van de geheime dienst zegt dat ze “geloven dat ze het hele netwerk hebben” gekraakt. GCHQ zou “erg blij zijn met de data en werkte zich door de grote hoeveelheid gegevens heen”.

Gemalto neemt de publicatie van The Intercept bijzonder serieus en gaat de hack tot op de bodem uitzoeken, meldde het bedrijf in een verklaring.

“Naar wat we nu weten was het doel van de hack niet Gemalto, maar zochten de hackers een manier om zo effectief mogelijk in te breken om zo veel mogelijk data van mobiele telefoons te verkrijgen”, aldus het bedrijf. Gemalto zegt in het verleden veel hackpogingen te hebben geregistreerd, maar nog geen bewijs te hebben dat dit verband houdt met de activiteiten van de NSA.

Volgens GCHQ is haar werk in overeenstemming met Europese wetten op het gebied van mensenrechten. Inhoudelijk gaat de dienst niet in op de situatie. De NSA heeft geen commentaar gegeven.

Reactie D66 en GroenLinks
D66-kamerlid Gerard Schouw liet tegenover The Intercept weten ontsteld te zijn over het hacken van Gemalto door de NSA. “Het is ongelooflijk”, aldus Schouw. “We willen niet dat de geheime diensten van andere landen dit soort dingen doen.

Schouw laat weten dat hij het kabinet om een officiële verklaring zal vragen. Tevens wil hij weten of de Nederlandse overheid op de hoogte was van de hack.

Hij roept minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dinsdag naar het wekelijkse vragenuurtje van de Kamer om hier opheldering over te krijgen.

Ook GroenLinks wil opheldering van Plasterk. “Dit is een heel serieuze inbreuk. Ik wil weten wat de minister doet om te voorkomen dat de NSA nog gebruik kan maken van deze gestolen encryptiecodes”, zegt Kamerlid Liesbeth van Tongeren.

Tessel: Hebben we het vorige week over gehad. Blijkbaar door het hacken van een Nederlands bedrijf is de inlichtingendienst aan de info gekomen.

Regency-advert

3 – Flashback: Hoe de eerste draagbare radio Apple inspireerde voor de iPod

Hoe wordt een product een succes? Dat is natuurlijk de million dollar question. Maar wie het verleden kent, verandert zijn/haar blik op de toekomst. Dus laten we eens terugkijken naar één van de eerste consumentenproducten die een succes werden in het technologietijdperk: de draagbare radio.

Bell Laboratories (algemeen wordt William Shockley beschouwd als de uitvinder van de transistor) in de VS besloot in 1951 de kennis en technologie rond transistors te delen met andere wetenschappers, instituten en bedrijven, om zo te kunnen profiteren van de producten die zij ermee bedachten. Een zo’n bedrijf was Texas Instruments, die ook als eerste een transistor op basis van silicium (halfgeleider) maakte.

Pat Haggerty van TI kwam op het idee om met die transistors een draagbare radio te maken. Samen met Regency Electronics ging TI aan de slag. Ze bleken per radio 4 transitors nodig te hebben (de transistor werkte als schakelaar en stroomversterker). Op 18 oktober 1954 zag de eerste Regency TR-1 het levenslicht. Binnen 1 jaar verkocht de joint venture 100.000 exemplaren. Vandaar ook de benaming: transistorradio.

Wikipedia: Op een Quad-core Intel processor zitten inmiddels 2 miljard transistors gebakken op 1 chip. Op grafische kaarten loopt dit zelfs op naar 3 miljard.

Maar het verkoopsucces ontstond niet op zichzelf. Vlak voor de introductie van de eerste draagbare radio bracht Elvis Presley zijn hitsingle “That’s All Right” (Now Mama) uit (juli 1954). De draagbare radio maakte het mogelijk die Rock & Roll met je mee te nemen, waar je maar was. De symbiose van technologie en levensstijl droeg het succes van de draagbare radio naar grote hoogte.

Doordat de productie van transitors razendsnel moest worden opgeschroefd gingen de kosten per unit steeds verder omlaag (= marginale kosten), wat later weer de PC industrie zou helpen ontstaan.

Steve Jobs was niet onbekend met de draagbare radio. Steve Wozniak, co-founder van Apple en het technisch brein achter veel van de eerste Apple producten zei er zelfs over:

“My first transistor radio…I loved what it could do, it brought me music, it opened my world up”

FORTUNE magazine vatte het allemaal mooi samen:

“For perspective, remember that the transistor, arguably the most important invention of the 20th century, came out of Bell Labs in the late 1940s as a clunky device of wire, gold foil, glue, and other components. The first transistorized consumer product, the Regency TR-1 radio, went on sale Oct. 18, 1954, and sold out almost immediately. If you owned one, you were the coolest thing on two legs.”

Toen Apple de iPod in 2001 introduceerde – 50 jaar later – was overduidelijk dat Jonathan Ivy, de ontwerper van de iPod, met gevoel voor nostalgie had gekeken naar het ontwerp van de Regency TR-1. Nét als de Regency TR-1 werd de iPod uitgevoerd met een grote ronde schijf (scrollwiel) aan de voorzijde, terwijl daar functioneel helemaal geen aanleiding voor was. En dat scrollwiel zou het bedrijf blijven gebruiken. Ook in de afstandbediening van de Apple TV zie je het scrollwiel terug.

ipod

 

Tegelijk was de iPod het eerste apparaat waarmee het hippe Apple een nieuwe groep kopers aansprak: jonge, merkgevoelige consumenten. Een groep aan wie het bedrijf laten de iPhone en de iPad zou aanbieden. De vraag is of Apple ooit was geworden wat het nu is .. zonder de iPod .. is volgens mij gerechtvaardigd.

Breathometer

4 – Slimme blaastest bouwt Uber-knop in

Bron: Nu – Breathometer, maker van een blaastest die met Android en iOS kan worden afgelezen, raadt gebruikers die teveel hebben gedronken voortaan een Uber-rit aan. 

Breathometer maakt een blaastest op sleutelhangerformaat, die via bluetooth aan iPhones en Android-telefoons gekoppeld kan worden. Die app toont het alcoholpromillage, en geeft onder meer advies of het nog veilig is zelf een auto te besturen.

BreezeIs dat niet het geval raadt de app van Breathometer direct een Uber-rit aan. Nieuwe gebruikers krijgen een gratis rit, bestaande Uber-gebruikers zouden in sommige gevallen korting krijgen. Onder de Uber-knop staat ook een knop om een reguliere taxi mee te bellen.

Uber werkt op eenzelfde manier al met veel andere bedrijven samen. Zo is er ook een Uber-knop te vinden in apps van onder meer KLM. Het bedrijf wil in zoveel mogelijk relevante apps een knop voor het bestellen van een Uber-rit inbouwen. De Breathometer-blaastest kost 49,95 euro.

Op de site van Breathometer staat de wireless Breeze te koop voor 99,95 USD.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.