De Digitale Media van 2 juli 2018

Customer_Dynamics_360_Metamorphoses_Change[1]

Onderwerpen:

  • IFO – Nederland scoort hoog op globalisatie en heeft desondanks één van de  laagste inkomensongelijkheid
  • Een leven lang leren: zo gaan opleidingen voor duurzame inzetbaarheid

IFO – Nederland scoort hoog op globalisatie en heeft desondanks één van de  laagste inkomensverschillen

Bron: TelegraafIFO Rapport – MÜNCHEN – Nederland heeft de eerlijkste inkomensverdeling in Europa. Dat meldt Ifo, een Duits instituut voor economisch onderzoek. Ons land wordt op de voet gevolgd door Finland en Noorwegen.

De onderzoekers gebruikten een nieuwe meetmethode. Ze wogen daarbij twee maatstaven even zwaar: of iedereen gelijke kansen krijgt en of iedereen genoeg heeft om van rond te komen. Is dat in gelijke mate het geval, dan is er sprake van eerlijke inkomensverdeling.

Nederland komt in het onderzoek als beste uit de bus. De inkomensongelijkheid is het grootst in Litouwen, Italië en Roemenië.

Reactie redactie:

Normaliter hebben we het in De Digitale Media over puur digitale aangelegenheden, maar er is iets bijzonders aan de hand. Eerder hadden we het al over de rol van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen en in Brexit, waarbij bewezen gebruik gemaakt werd van digitale trollen, misleidende propaganda, fake news, etc. Digitaal is niet meer los te zien van de maatschappij zelf: het is verweven geraakt met ons hele doen en laten, ons handelsverkeer, ons politieke systeem en dus ook met ons inkomen.

Wat IFO ook heeft onderzocht is de gevolgen van globalisatie en de invloed daarvan op de inkomensongelijkheid in een land. Algemeen wordt aangenomen dat meer globalisatie de inkomensongelijkheid in een land doet toenemen. In de VS en de UK heeft dit eerder tot situaties van grote sociale onrust geleid, wat weer de voedingbodem vormde voor de mogelijkheid voor Rusland om wat extra olie op het vuur te gooien. De inkomensongelijkheid in het VK en de VS is met een Gini van 34 resp. 37 een stuk hoger dan die van Nederland (25).

“Globalisation is widely seen as a factor increasing income inequality. As far as global inequality is concerned, globalisation rather seems to give rise to income convergence. Many emerging countries, especially China (Gini 52), have caught up with the developed world in the course of globalisation. But a large part of the debate focuses on income inequality within countries, in particular within advanced economies. The United States, for example, is widely seen as the country that has experienced the most pronounced increase in income inequality, but other industrialized countries also report growing divergence between rich and poor. The Brexit referendum in the United Kingdom in 2016 or the victory of Donald Trump in the United States in 2016 are widely seen as reflecting the growing anger of globalisation losers.

“Globalisation may affect inequality in various ways. Firstly, it changes wages and other factor prices and thus changes the distribution of market incomes. Secondly, globalisation affects political decisions and leads governments to change the tax system and public spending including spending on the welfare state. This affects the distribution of disposable incomes.”

The debate about the consequences of globalisation often focuses on trade outcomes. Globalisation itself is a complex process with many facets including economic, political and cultural aspects. Economic globalisation includes the growing weight of international trade in goods and services, international mobility of capital and labour, the increasing availability of information worldwide, facilitated by declining costs of transport and communication. The increasing importance of multinational firms is another important aspect of globalisation. These different aspects of economic globalisation are, to a significant extent, the result of political globalisation such as the creation of international organisations and agreements like the WTO, the World Bank and the IMF as well as regional free trade agreements and forms of regional political integration like the European Union.”

In deze context moeten we het America First van Donald Trump dan ook zien. Ja, Rusland heeft zondermeer een actief rol gehad in de Amerikaanse verkiezingen, maar de onrust was er al, mede door de globalisatie, en in zowel de VS als in de UK leidt dat tot een grotere inkomensongelijkheid dat hier.

Cijfers uit 2016 bevestigen dat we ons handhaven in de landen met de laagste inkomensongelijkheid.

Globalisatie biedt kansen, maar heeft ook risico’s. Of en hoe Nederland zich kan handhaven als land met lage inkomensongelijkheid, dus met een sterk sociaal fundament, verzorgingsstaat en sociale vangnetten, zonder nominaal grote uitschieters in inkomens binnen de landgrenzen. Digitale technologie biedt hiervoor kansen, maar dan moeten we die wel pakken. De oprichting van Invest-NL, met 3 miljard groeikapitaal is een voorbeeld van een positieve stimulans vanuit de overheid.

Zo gaan opleidingen voor duurzame inzetbaarheid

Bron: AGconnect – Het onderwijs moet mensen voorbereiden op veranderende arbeidsmarkt als gevolg van technologische ontwikkeling. ICT is de grootste aanjager van economische groei van de afgelopen decennia. Het voornaamste gevolg van de ‘elektronische’ ICT van de afgelopen decennia is dat de omgang met informatie en data exponentieel goedkoper, sneller, compacter en intelligenter is geworden. Dit geldt voor zowel opslag en transmissie als bewerking van data. Omdat elke economische sector steeds meer informatie-intensief wordt, heeft ICT impact op alle sectoren en daarmee op de totale economie.

Tenfore-TheCycleOfInnovationAndDisruption

De verdergaande ontwikkeling van ICT leidt tot een transformatie van de economie in de volle breedte. Het verandert wat de economie produceert, de manier waarop wordt geproduceerd, de manier waarop de productie wordt georganiseerd en bestuurd, de locatie van (productie)activiteiten, de benodigde vaardigheden voor productieactiviteiten, de benodigde infrastructuur om het te ondersteunen, en de wet- en regelgeving die nodig is om het systeem optimaal te laten functioneren. ICT kan dan gezien worden als een General Purpose Technology, zoals elektriciteit en de stoommachine dit waren. Deze fundamenteel nieuwe technologieën hebben een zwaarwegend effect op samenleving en economie.

Technologische innovaties hebben onze samenleving en ons dagelijks leven in de afgelopen jaren in een enorm tempo veranderd. Een tempo dat, naar het zich laat aanzien, de komende jaren alleen maar verder zal toenemen. De enige zekerheid die we hebben is de onzekerheid over hoe de toekomst eruitziet.

Arbeidsmarkt
Er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat in de media aandacht wordt besteed aan de invloed van digitalisering, kunstmatige intelligentie, robotisering, virtual reality in onze maatschappij en de invloed daarvan op werk. Er wordt wel gesteld dat bijna 45 procent van al het werk dat mensen vandaag de dag doen met de huidige technologie geautomatiseerd kan worden. We hebben ons al eerder aangepast aan veranderingen op de arbeidsmarkt: van kantoorklerken naar klantcontactcentermedewerkers, van typistes naar tekstverwerkers en personal assistants.

Disruptie, het verdwijnen van banen, de herverdeling van werk, het ontstaan van nieuwe functies: dat is allemaal niet nieuw. Maar nooit eerder was de levenscyclus van kennis en vaardigheden zó kort en voltrokken de veranderingen zich op zo’n grote schaal. De impact wordt soms wat overschat, maar naarmate het makkelijker en goedkoper wordt om nieuwe technologie in te voeren, gaan die ontwikkelingen sneller. Dat is het proces dat nu gaande is. Hierbij is de invloed van de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie in combinatie met datascience en robotisering het belangrijkst. Een proces waarin algoritmen de richting duiden.

Onderwijs en ontwikkeling
Deze ontwikkelingen gaan gepaard met het verdwijnen van banen en een verhoging van de arbeidsproductiviteit en zij vormen de basis van een nieuwe digitale industriële revolutie.

Hierbij hoort onderwijs dat mensen voorbereidt op die uitdagende, onzekere toekomst. Onderwijs dat is gericht op de set aan 21e-eeuwse vaardigheden en competenties. Niet als dogma, maar als nuttige bouwstenen voor een leven lang ontwikkelen.

ICT heeft een flink effect op de maatschappij en zo ook op de arbeidsmarkt. ICT biedt mogelijkheden om de werkloosheid terug te dringen, omdat werkgever en werknemer elkaar beter kunnen vinden en ICT de werkomgeving flexibiliseert. ICT kan echter ook nadelige effecten hebben. In het huidige debat staan bijvoorbeeld de thema’s robotisering, kunstmatige intelligentie en spanning op de arbeidsmarkt (werkloosheid) centraal. Er zijn argumenten voor en tegen de constatering dat robotisering tot (structurele) werkloosheid zal leiden. Wat vaststaat, is dat het voor de Nederlandse economie belangrijk blijft dat mensen de juiste competenties bezitten om de volledige potentie van ICT te kunnen benutten.

Er zijn veel voorspellingen gedaan: technologie zou zorgen voor meer banen, andere banen of minder banen. Er zijn zelfs prognoses die uitgaan van een baanloos tijdperk. Maar bijna nooit gaat het over de noodzaak voor werknemers om – steeds opnieuw – kennis en vaardigheden op te doen, zodat ze geschikt blijven voor de arbeidsmarkt. Geschikt voor banen die nu nog niet bekend zijn. Duurzaam inzetbaar, in modern Nederlands.

Convergentie sectoren
Onderwijs met aandacht voor digitalisering en ICT speelt hierin een hoofdrol in het proces van toenemende convergentie tussen sectoren. Digitalisering en ICT vragen om een sterke verbondenheid tussen sectoren en versmelting van sectorspecifieke competenties. Anno 2018 komt de term ‘ICT’ niet voor in het curriculum voor onderwijs in zorgberoepen. Dit geldt ook voor andere beroepsdomeinen, terwijl iedereen inmiddels wel begrijpt of ervaart dat juist digitalisering en ICT cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van onze maatschappij en van de toegevoegde waarde die werknemers daardoor leveren.

Software-engineers zijn in allerlei sectoren gevraagd; datascience en kunstmatige intelligentie kennen geen sectorgrenzen. Het is juist daarom dat er veel meer samenwerking moet komen tussen beroepsopleidingen op alle niveaus, dwars door alle sectoren.

De Human Capital Agenda ICT
De Human Capital Agenda van het Team ICT[1] (HCA ICT) is een actieplan om de behoefte aan goed geschoold (ICT-)personeel de komende jaren te vervullen. Bedrijven en onderwijsinstellingen werken binnen dit actieplan samen om het Nederlandse (ICT-)onderwijs te vernieuwen, doorlopende leerlijnen te creëren – waaronder een betere doorstroming van mbo naar hbo – en jonge mensen te interesseren voor de banen van de toekomst. Hiertoe worden projecten gestart en bestaande initiatieven aan elkaar gekoppeld.

Een leven lang leren
Een leven lang ontwikkelen is geen straf. Leren is leuk, zeker in een omgeving waarin je niet weet hoe het er morgen uitziet. De uitdaging om samen de toekomst te verkennen en erbij te blijven, is een houding die niet voldoende wordt aangeleerd in ons onderwijssysteem. Te vroeg moeten keuzes worden gemaakt die later moeilijk bijgesteld kunnen worden. Gelukkig zijn er tal van initiatieven om binnen het primair en voortgezet onderwijs het systeem te vernieuwen waardoor wellicht meer jongeren inzien dat techniek en ICT juist kansen bieden. Op het moment werken er te weinig vrouwen in technische en ICT-beroepen. Zo bedraagt het aandeel vrouwelijke studenten ICT op het mbo slechts 3%, het hbo scoort niet veel beter (7%), en dat terwijl ICT in alle sectoren een steeds belangrijkere rol speelt. Een rol die uitstekend door vrouwen kan worden uitgevoerd en ondersteund.

De digitalisering van de samenleving heeft een enorm gevolg voor leer- en werkprocessen. In vrijwel alle beroepen en functies, van de aannemerij tot de gezondheidszorg, zijn ICT-vaardigheden en -kennis onmisbaar. Voorbeelden die worden genoemd zijn de operatierobot in het ziekenhuis of de hulp van big data voor de analyse van bezoekersstromen bij evenementen (en het analyseren van het sentiment onder deze grote stromen mensen).

Er zijn veel uitdagingen om te zorgen dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op het domein van digitalisering en ICT verbetert.

De veronderstelling luidt dat er behoefte is aan nieuwe toepassingen van de bestaande kennis. Er moet meer uitdaging zijn voor digitaal talent, waarnaast ondernemerschap en zelfbewust gedrag versterkt moeten worden. Hierbij kan worden gedacht aan kortcyclische toepassingen binnen diverse toegepaste wetenschapsgebieden. Het gaat om een omvangrijk vraagstuk met uiteenlopende  toepassingsmogelijkheden. Daarbij staan centraal: kennisbundeling, aansluiting vinden bij bestaande netwerken en vraaggestuurd handelen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.